Reproduktivno zdravlje adolescenata i emocionalna zrelost Period adolescencije , teorijski gledano ima jasno definisane uzrasne granice,...
 • Šta se dešava sa maminim sinovima? Vođeni čuvenom srpskom idejom „jedna je majka“ i oni se...
 • Seksualno funkcionisanje i emotivni odnos sa partnerom Najčešća pitanja koja se mogu čuti u psihološkim savetovalištima i...
 • " /> Zdravstveno rizična ponašanja u adolescenciji i rizici od neželjenih trudnoća i polno prenosivih bol « Ginekološka ordinacija – Femini
  Pretraga

  Telefon: 011/2435-822
  Adresa: Kneginje Zorke 24/stan 1
  E-mail: femini@open.telekom.rs
   
  Zdravstveno rizična ponašanja u adolescenciji i rizici od neželjenih trudnoća i polno prenosivih bol
  Porast rizičnog ponašanja mladih u Srbiji koje direktno ugrožava njihovo reproduktivno zdravlje već je registrovan i dokumentovan.Prema jednoj studiji, pre 40 godina u Novom Sadu samo 2,2% srednjoškolki je imalo seksualne odnose, 1980 god.registruje se porast na 9.2%, a 2000 god.svaka četvrta učenica srednje škole je imala seksualno iskustvo ili je seksualno aktivna (Kapor-Stanulović, Kapamadžija, 2000).

  Pored ranog stupanja u seksualne odnose , među mladima su prisutni i drugi oblici rizičnog ponašanja.Prema rezultatima reprezentativne ankete koja je sprovedena među studentima, svaki treći ispitanik je imao seksualno iskustvo pod uticajem alkohola, svaki šesti polne kontakte sa dve ili više osoba u istom periodu, a svaki deveti iskustvo “za jednu noć”. Ista anketa je pokazala da više od polovine studenata ne koristi kondom (Ilić i sar., 2000, prema Rašević, 2006)

  Stupanje u rane seksualne odnose, bez prethodnog informisanja i pripreme, može da ostavi trajne posledice na dalji psiho-fizički razvoj adolescenata i da izazove određene rizike kao što su: dobijanje polno prenosivih bolesti (nezaštićeni odnos), rane, neželjene trudnoće maloletnih adolescentkinja, brojne emotivne povrede zbog nezrelosti i nespremnosti da se adekvatno funkcioniše na planu seksualnosti.

  Mlade osobe su zbog nezrelosti, nesigurnosti, bure odrastanja veoma podložni da usvoje ono što se plasira kao opšta kvazi vrednost putem medija.

  Različiti provokativni sadržaji koji emituju savremeni mediji, dostupnost raznih informacija preko interneta i plasiranje kvazi vrednosti prema kojima idoli mladih postaju likovi rialiti šou programa, razne “starlete” i “napadne pevaljke bez glasa ali sa veoma istaknutim stasom”, su veoma opasni za procese identifikacije i odrastanja mladih. U tom smislu važnu ulogu u formiranju mladih ljudi ima pre svega porodica, zatim škola ali i svi stručnjaci koji se sreću sa mladim ljudima.

  Neophodna mera intervenisanja na nivou cele zajednice je da se mladima ponude kvalitetni sadržaji i teme koje su njima bitne:pubertet, fiziologija reprodukcije, telesne promene, emotivni život, kontracepcija, adolescentna trudnoća, rizična ponašanja, polno prenosive infekcije, važnost porodice i dece, sistemi vrednosti itd.

  Mr sci Tamara Klikovac, psiholog, porodični psihoterapeut.Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Odeljenje pedijatrijske onkologije

  Leave a Reply